• Заявление за връщане на продукт

    С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключеният от мен договор с www.junio.bg
  • Връщане на стока

    Избрали сте да върнете стока, имаме още няколко въпроса
  • Банкова сметка за възстановяване на сумата

    Моля, попълнете:
  • Адрес за връщане на стоката: 7064 с. Борисово, пл. Възраждане №3, Джунио ЕООД, +359 893614150